Get Adobe Flash player

โครงการปฐมวัยสัมพันธ์ ครั้งที่ 21  

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มรม. เข้าร่วมกิจกรรมปฐมวัยสัมพันธ์ ครั้งที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2560

The 21st Early Childhood Relationship
At Roi-et Rajabhat University (Host) บรรยากาศภายในงานปฐมวัยสัมพันธ์ ครั้งที่ 21
เต็มไปด้วยร้อยยิ้ม ความสุข และความประทับใจ
ขอบคุณเจ้าภาพมหาวิทยาลัยรา
ชภัฏร้อยเอ็ดที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
และขอบคุณทุกมหาลัยที่เข้าร
่วม เป็นการผูกมิตร ผูกสัมพันธ์กัน
ถือเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ที
่หลาย ๆ คนให้ความประทับใจมากในครั้งนี้
ขอบพระคุณทุกคนค่ะ


   

   

   

   

   

   

   

      

   

   

   

   ตัวแทนสาขาวิทชาการศึกษาปฐมวัย
มรม. ผู้เข้าร่วมการประกวด
ดาวเด่น คือ นายพัฒนพงษ์  ปาระสิน (ด้านขวา)
รางวัลขวัญใจช่างภาพ
เดือนดับ คือ นายอภิสิทธิ์  พรมนนท์ (ด้านซ้าย)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทขบวนพาเหรด

   


  

เผยแพร่ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 
 
 
 

เว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Copyright © Faculty of Education Rajabhat Mahasarakham University
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
Copyright © 2013 Designed by Galaxia Tel.08-4518-5626